این همایش با هدف آشنایی با فن بیان و استعداد یابی برگزار گردید. محور های همایش – آشنایی با مهارت های فن بیان و چگونگی آموزش های مربوطه – تست صدا در دو سطح گویندگی و اجرای صحنه هفدهم مرداد ماه – هشتگرد – کانون شهید مطهری