صوت

 

      بسم الله الرحمن الرحیم - محمد بهمن پور

img_5338

🔻عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
وای از عشق غوغا میکند…
شاعر : مهدی جهاندار

      لحظه خداحافظی - محمد بهمن پور

img_20161204_175713

❤️شاید یک لحظه دیگر نباشد
آنگاه که بهترین های زندگی را نداشته باشیم
با چه خداحافظی …؟

      عکس امام - محمد بهمن پور

photo_2016-12-07_13-11-58

🔹عکس امام 🔹
یاد مردان این سرزمین گرامی باد .
آنانی که جانشان را گران دانستند
گرامی و ماندگار شدند…
درود بر روان پاکشان

      سخندان - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
مزن تا توانی به گفتار دَم
نکو گوی، گر دیر گویی چه غم؟
– مهدی زاده

      سخندان - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
مزن تا توانی به گفتار دَم
نکو گوی، گر دیر گویی چه غم؟
– زینالی

      سخندان - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
مزن تا توانی به گفتار دَم
نکو گوی، گر دیر گویی چه غم؟
– مهدی زاده

      انتهای شک - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
انتهای شک اگر انکار باشد بهتر است..
– توری

      دلی را نشکن - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد…
– زارعی نژاد

      خداحافظی - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
گاهی همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که فرصتی برای یک خداحافظی خوب پیدا نمیکنید
– حسینی

      امام رضا ع - تمرینات هنرجویان فن بیان

🔹تمرینات هنرجویان فن بیان 🔹
گاهی آنقدر شلوغ است رواقت که دگر  کفشداری تو از دادن جا معذور است
– نصیری پور

 

      خدایا دوستت دارم - محمد بهمن پور

 

      امام رئوف - محمد بهمن پور

      سلام چقدر قشنگه - محمد بهمن پور

salam

      لحظه های افطار - محمد بهمن پور
      شتابان در پی لیلا - محمد بهمن پور

      کاروان کربلا - هنرجو فن بیان : مهدی زاده

imag0805
      خدا خواست دخترم باشی - محمد بهمن پور